EGV           Serveis     Historia     Oci
Avui     Noticies     Temps     Calendari     Emergencies     Salut     Treball     Despatx

#Cursos #Apendre

Cal estudiar per millorar la cualitat de vida. Queixarse está be, pero millor tindre una proposta de cualitat i/o alternativa realista, i per aixo cal coneixer be les coses.

CEJFESessions web - C. Ausiàs Marc, 40 - BCN

CEJFE. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Llista de vídeos